درباره ما

درباره اوج شفق

شرکت حمل و نقل بین المللی اوج شفق

با بیش از ۱۵ سال است که در زمینه حمل و نقل در سراسر کشور فعالیت داشته است .این شرکت، از جمله شرکت های مطرح در زمینه حمل و نقل تجاری است که طی دهه گذشته نقش به سزایی در توزیع و جابجایی محمولات و کالاهای استراتژیک کشور داشته است. این شرکت می تواند به عنوان یکی از شرکت های .توانمند حمل و نقل ولجستیک .در سطوح داخلی و بین المللی مطرح باشد

موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از حمل و نقل بین المللی
با توجه به در اختیار داشتن ناوگان گسترده تحت پیمان و اجاره ای در سطح کشور، این شرکت توانایی کافی جهت حمل کلیه محمولات داخلی اعم از دولتی و غیر دولتی را دارا می‌باشد. و این شرکت به لحاظ پتانسیل مناسب و وجود توانمندی چشمگیر در بین شرکت‌های حمل و نقل خصوصی و دولتی از جایگاه خوبی برخوردار است.حمل و نقل بین المللی اوج شفق

هیئت مدیر اعضا شرکت عبارتند از :
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره : جناب مهندس پیام اثنی عشری

رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره : سر کار خانم الهه اثنی عشری

با استقرار نگرش و رویکرد جدید نسبت به فعالیت شرکت و چگونگی راهبری و هدایت مجموعه‌های تشکیل دهنده آن، به منظور حصول حداکثر هم افزایی، تدوین برنامه استراتژیک به همراه چشم انداز، ماموریت و اهداف استراتژیک برای شرکت مورد تأکید واقع شد. بر این اساس، پس از بررسی و شناسایی وضعیت حمل و نقل تجاری کشور و فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به آن و نیز مطالعه وضعیت موجود و عملکردی شرکت‌های منتخب داخلی و خارجی، شرکت حمل و نقل اوج شفق از چند زاویه هم چون  امکانات و توانمندی‌های در اختیار و مسائل و مشکلات درگیر با آن، تغییرات شاخص‌ها و نسبت‌های مالی، تغییرات شاخص‌های عملکردی و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام با حصول نتایجی در خصوص موقعیت استراتژیک کشور به عنوان معبری بسیار سودمند برای جابجایی کالاهای بین‌المللی، فضای کلی حمل و نقل تجاری و خدمات پشتیبانی کشور و فرصت‌های موجود در آن و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه شرکت؛ چشم انداز، مأموریت، اهداف استراتژیک، ارزش‌ها و استراتژی شرکت به شرح ذیل تدوین شد

چشم انداز شركت
در راستای افزایش بهره‌وری شبکه توزیع و کاهش هزینه‌های مبادله در کشور. شرکت   حمل و نقل بین المللی اوج شفق قصد دارد تا به یک شرکت لجستیک پویا با استانداردهای بین المللی تبدیل گردد

مأموريت
شرکت حمل و نقل بین المللی اوج شفق با تاکید بر اصل مشتری محوری نهایت سعی و تلاش خود را جهت ارائه خدمات لجستیک بویژه حمل و نقل سریع، ایمن و ارزان در عرصه های داخلی و بین المللی بکار می گیرد. ما با بکارگیری مجموعه ای از راهکارهای .نوآورانه در راستای تکمیل زنجیره عرضه با هدف بنیان های اقتصادی جامعه و برآورده نمودن منافع همه ذینفعان، گام بر می داریم .

اهداف استراتژیک
اهداف استراتژیک که بر اساس شرایط فضای کسب و کار اقتصادی ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت باشند؛ موضوعاتی را در بر می گیرند که در دوره زمانی مورد نظر کلیه بخش های یک بنگاه، تمامی امکانات، دارایی ها و توانمندی های خود را جهت حصول و دستیابی اهداف مزبور به کار می گیرند.
بر این اساس عمده ترین اهداف استراتژیک شرکت حمل و نقل بین المللی اوج شفق عباتند از:
ایمنی و اطمینان: ایجاد سیستم حمل و نقل ایمن برای کاربران و مصرف‌ کنندگان
پویایی: حداکثرسازی عملکرد و دسترسی به سیستم حمل و نقل
تحویل به موقع: بهبود کیفیت تحویل خدمات و برنامه‌های حمل و نقل
بهره‌وری: ارتقاء سطح خدمات در بخش های مختلف نیروی کار درون شرکت

ارزش ها
ارزش ها مجموعه باورهای اساسی شرکت و اعتقادات اصلی آن در خصوص اخلاق اجتماعی و حرفه ای و ارزش های حاکم بر تصمیم گیری هایی است که زیربنای فرهنگی شرکت را تشکیل می دهند.به نوعی ارزش ها را می توان اصولی که از نظر فردی و اجتماعی در سازمان نوعی رفتار مناسب و برتر شمرده می شوند و در هر حال معیارهای ثابت سازمان برای تصمیم گیری ها هستند. بر این اساس :عمده ترین ارزش های این شرکت عبارتند :

  • جدیت در کار
  • دانش و نوآوری کارکنان مهم ترین معیار شایستگی
  • لزوم روزآمدی اطلاعات شرکا و ذینفعان در حوزه کاری خود
  • هماهنگی و انسجام
  • مسئولیت پذیری، صداقت، امانتداری و مشارکت میثاق مدیریت و کارکنان
  • ارتقاء سطح رضایت مندی همه مشتریان، کارمندان و سهامداران
  • بهبود و ارتقاء کارآمدی زنجیره عرضه خدمات شرکت