ترخیص کار

Scan_File_7

 

 

 

 

آقایی علیرضا عامری به عنوان تریخص کار این شرکت معرفی می گردد.

تلفن  تماس : ۰۹۱۲۲۰۰۱۹۵۳

رزومه :

همکاری با شرکت ریخته گر ایران خودرو

همکاری با شرکت فیکای سبز

همکاری با شرکت فارمد پلیمر

همکاری با شرکت فرنام بسپار

همکاری با شرکت مژده وصل شیراز

همکاری با شرکتمهندسی سمان

همکاری با شرکت هیراد دقیق گستر

همکاری با شرکت بهفر آسان بر

همکاری با شرکت ایریشم بافت آذربایجان

همکاری با شرکت روح منش جامع

همکاری با شرکت پویا تجارت نگین اروندان

همکاری با شرکت لولا خودرو

همکاری با شرکت توسعه انرژی پویا

 

1 2 3 International Logistics Asciano Group's Patrick Shipping Operations At Port Botany 6 7